SÄRSKILDA RESEVILLKOR


 

Anmälningsavgift, avbeställning & ändring
Anmälningsavgiften/handpenningen är 20% på resans pris. Vid bokning av andra arrangöres paketresor, tillämpas respektive arrangörs regler. Vid specialarrangemang utgår högre anm. avgift. Vid bokning inom 30 dagar före avresa betalas hela resans pris.
Expeditionskostnad vid avbokning av resa är mer än 30 dagar före avresa 5%, från 30 - 15 dagar före avresa 25% från 14 - 1 dag före avresan 50% inom 24 timmar före avresan 100% av resans totalpris. Vid avbokning pga sjukdom, gäller det tecknade avbeställningsskyddets regler. Ändring som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd, resa, betraktas som avbeställning och nybeställning. Gör Tur & Retur en specialbeställning för en kund, blir beställningen bindande när anfordran är gjord, som t ex bokning av teaterbiljetter och andra evenemang. Vid bokning av resor under speciella helger, samt under högsäsong, meddelas särskilda villkor vid bokningstillfället.
Individuella flyg-, hotell-, buss- och bilbeställningar
För bokning av hotell, bil eller annat landarrangemang utgår en bokningsavgift på 250:- per tillfälle, maximalt 500:-/kund. Om resenär även beställer flygresan av Tur & Retur utgår ingen bokningsavgift. Vid bokning av enbart flygbiljett utgår dock bokningsavgift på 200:-. Vid ändring/ombokning av utställd flygbiljett utgår en ombokningsavgift av 295:-/biljett utöver flygbolagets ombokningskostnad.
Avbokningskostnader vid individuella bokningar
Vid avbokning av beställda men ännu ej utställda biljetter utgår en avbokningskostnad av 200:-/biljett. Vid avbokning av redan utställda flygbiljetter är avgiften 500:-/biljett, samt även respektive flygbolags avbokningskostnader. Vid kreditering av avbeställda men ej utnyttjade landarrangemang uttages en avgift av 200:- samt arrangörens ev tillkommande avbokningskostnader. Kostnad för valutakursdifferenser i samband med avbokning/återbetalning tas av resenär. 
Slutbetalning
Full likvid skall vara resebyrån tillhanda samtidigt med att färdhandlingarna utställes. Detta skall ske ca 30 dagar före avresan om inte annat överenskommits. Flygpriserna på långlinjerna kontrolleras helt av flygbolagen och kan ej påverkas av Tur & Retur. Flygpriser kan höjas under resans bokningstid.
Resenärens ändring av reseavtalet
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkats, dock lägst 200:-.
Resenärens kontroll av färdhandlingarna
Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de har erhållits. Eventuella felaktigheter måste påkallas omedelbart. Ev överenskommelser med säljande personal måste vara skriftliga för att gälla.
Förbehåll om ändringar
Tur & Retur förbehåller rätten att innan avtal träffas med resenären kunna ändra uppgifter och priser som är utanför företagets kontroll. Tur & Retur förbehåller sig även rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i Lag om paketresor § 12.
Avbeställningsskydd vid sjukdom etc.
Ingår ej i resans pris. Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnad vid annullering före avresa pga sjukdom, genom att teckna avbeställningsskydd hos Europeiska Reseförsäkringar förmedlat av Tur & Retur. Teater- och konsertbiljetter återbetalas ej. Resenären bör själv kontrollera ev avbeställningsskydd och reseförsäkring i sin hemförsäkring eller försäkring knuten till kredit/kontokort.
Reklamationer och reklamationsfrist
Reklamationer av hotell och andra landarrangemang skall alltid framföras på resmålet för eventuell åtgärd. Krav på prisavdrag eller skadestånd skall framställas skriftligen till Tur & Retur så snart som möjligt och senast 14 dagar efter hemkomsten, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Stöld skall alltid anmälas på plats till lokal myndighet.
Bagage
Det är resenärens ansvar att kontrollera hur mycket bagage som får medtas på resan. Reglerna för incheckat bagage och för handbagage är olika hos flygbolagen, samt beror på reserutten. Vikten för incheckat bagage står angivet på flygbiljetten. Vid osäkerhet, kontakta flygbolaget eller din resebyrå. För övervikt debiteras gängse taxa. Endast ett handbagage bör medtagas.
Flygresor
Biljetten är personlig och kan ej överlåtas. De flygbolag Tur & Retur nyttjar, ansvarar gentemot passagerarna enligt de avtal och bestämmelser som finns angivna på flygbiljetten. Deltagande flygbolag påtar sig inget ansvar för någon handling, försummelse eller händelse, som inträffar då passageraren ej befinner sig ombord på planet. Observera att det numera är mycket vanligt med s.k. ”code share” flygningar. Detta innebär att ett annat flygbolag än det i biljetten angivna bolaget flyger sträckan på uppdrag av det andra bolaget eller i samarbete med ett annat flygbolag. Det är resenärens skyldighet att skaffa sig upplysning om vilket bolag som de facto trafikerar respektive flygning.
Delvis utnyttjande av Tur & Returs bokningar
Om resenären uteblir från angivna arrangemang bokade av Tur & Retur, kan någon gottgörelse ej påräknas.
Pass & Visum
Varje resenär skall inneha ett giltigt pass som gäller sex månader efter avslutad resa. Vissa länder kräver visum, se respektive lands visumregler. Serviceavgift uttages i de fall Tur & Retur ombesörjer visering. Serviceavgiften är 150:-/resenär samt respektive lands visumkostnad.
Vaccinationer
Det åligger resenären att själv kontrollera vilka vaccinacioner som rekommenderas till respektive resmål.
Reseförsäkring
Resenären är själv ansvarig för att han är ordentligt försäkrad under resan. Därför är det viktigt att teckna en fullgod reseförsäkring. T.ex. kan Europeiska erbjuda ett omfattande trygghetspaket för resan. Den som redan har ett visst reseskydd i sin hemförsäkring bör komplettera detta för att få ett komplett försäkringsskydd och hjälp på plats om något händer.
Priser & prisändringar
Tillägg till allmänna resevillkor 5.5.2. Inträffar prishöjningar efter bokning, dock före slutbtalning, som är utanför Tur & Returs kontroll, såsom ändrade flygpriser, växelkurser, nya eller ökade skatter och allmänna avgifter, förbehåller sig Tur & Retur rätten att kompensera sig för detta. Resenär skall snarast meddelas eventuella förändringar.
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.